Ziņot par trafiku

PRET TIRDZNIECĪBAS CENAS

RubPage.com ir pilnībā apņēmies vairot izpratni par cilvēku tirdzniecības problēmu un iesaistās paraugprakses un interešu aizstāvības jomā. Gadījumā, ja mēs uzzinām par kādu cilvēku tirdzniecības incidentu, mēs entuziastiski sadarbojamies ar tiesībaizsardzības iestādēm un aģentūrām, kas ir iesaistītas cilvēktiesību pārkāpumu apkarošanā.

Lūdzu, ziņojiet attiecīgajām iestādēm par jebkādām aizdomām par nepilngadīgo seksuālu izmantošanu un/vai cilvēku tirdzniecību.

BRĪDINĀJUMA ZĪMES PAR IESPĒJAMU CILVĒKU TIRDZNIECĪBU:

  • Vai namatēvs ierodas citas personas pavadībā?
  • Vai šī persona runā par vai šķiet, ka atbalsta contapgāzties namatēvs?
  • Vai šķiet, ka namatēvs baidās no šīs personas?
  • Vai namatēvam ir grūtības sazināties, whethVai tas ir saistīts ar valodas barjeru vai bailēm no mijiedarbības?
  • Vai izklaidētājs šķiet nepilngadīgs vai gandrīz nepilngadīgs?

Izmantojiet veselo saprātu un contvērsieties pie attiecīgajām iestādēm, ja jums ir aizdomas, ka kāds tiek tirgots.