REKLĀMĒTĀJA LĪGUMS

Šo līgumu ("Līgums") noslēdz tālāk norādīto vietņu tīkla operators (turpmāk tekstā "Uzņēmums") un personu vai juridisku personu, kas piekrīt šim Līgumam (turpmāk tekstā "Reklāmdevējs") kā datumu, kad tiek pieņemts šis Līgums.

LIECNIEKS:

TĀ KĀ Uzņēmums cita starpā var sniegt vai ir iesaistīts tiešsaistes pakalpojumu sniegšanā, kas ļauj Reklāmdevējiem iesniegt un/vai publicēt pieaugušo izklaidētāju informāciju, sludinājumus un c.ontuz vienu vai vairākiem īpašumā esošiem vai nepiederošiem, vai saistītiem, izmantojot contvai citādi, tīmekļa vietnes, portāli, tīkli un cits papīrs un elektrtronic tirdzniecības vietas, tostarp, bez ierobežojumiem, www.rubpage.com (kopā "uzņēmuma tīkls");

TĀ KĀ, ja Reklāmdevējs ir individuāls komercuzņēmums, kura mērķis ir reklamēt Reklāmdevēja individuālos pakalpojumus, Reklāmdevējs vēlas reklamēt un reklamēt šādus personiskos pakalpojumus, iesniedzot fotogrāfijas, aprakstus, tekstu un citus c.ontun informācija, kas attiecas uz Reklāmdevēju vienā vai vairākās tirdzniecības vietās Uzņēmuma tīklā un citur,ethizmantojot klasificētos sarakstus, banerus un/vai saites; un

TĀ KĀ, ja Reklāmdevējs ir juridiska persona vai individuāls komercuzņēmums, kas vēlas reklamēt citu pakalpojumus, Reklāmdevējs vēlas izveidot kontu Sabiedrībā, lai reklamētu trešo personu pakalpojumus, iesniedzot fotogrāfijas, aprakstus, tekstu un citus c.ontun informācija par pieaugušajiem izklaidētājiem, kurus Reklāmdevējs nodarbina vai pārstāv, lai ievietotu tos vienā vai vairākās tirdzniecības vietās Uzņēmumu tīklā un citur,ethizmantojot klasificētos sarakstus, banerus un/vai saites; un

TĀ KĀ, ja Reklāmdevējs stingri ievēro šī Līguma noteikumus un nosacījumus, Reklāmdevējs var iesniegt un ievietot Reklāmdevēja piegādātos attēlus un c.ontvienā vai vairākās Uzņēmuma tīkla tirdzniecības vietās vai izmantot citu pakalpojumu, ko Uzņēmums laiku pa laikam var darīt pieejamu Reklāmdevējam;

TAGAD TĀPĒC, ņemot vērā savstarpējos solījumus un vienošanās saskaņā ar šo contPar labu un vērtīgu atlīdzību, kuras piemērotība un pietiekamība tiek atzīta, puses, kuras katra vēlas uzņemties juridiskas saistības, sola un vienojas par sekojošo:

1. Šī Līguma pieņemšana un grozīšana

1.1. Kļūstot par šīs vietnes Reklāmdevēju, Reklāmdevējs piekrīt visiem šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem. Reklāmdevējs nevar izvēlēties noteikumus, kas attiecas uz Reklāmdevēju. Ja Reklāmdevējs nepiekrīt visiem šī Līguma noteikumiem, Reklāmdevējam ir jāpārtrauc piekļuve Vietnei un jebkura cita Sabiedrības sniegtā pakalpojuma izmantošana un tās lietošana. Nekas šajā Līgumā nav paredzēts, lai radītu trešajām pusēm izpildes tiesības.

1.2. Nevienam nav tiesību piekļūt Vietnei vai izmantot Pakalpojumus, ja vien viņi nav piekrituši šim Līgumam. Šādai pieņemšanai nav jābūt ar fizisku parakstu, jo eltronšī Līguma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar likumu. Reklāmdevējs apliecina, ka piekrīt šim contfaktisko vienošanos, veicot jebkuru darbību, kas apliecina piekrišanu tam. Šādu darbību piemēri ietver reklāmdevēja vārda ierakstīšanu paraksta laukā, izvēles rūtiņas atzīmēšanu vai noklikšķināšanu uz pogas containing vārdiem “es piekrītu”, “continue”, vai kādu līdzīgu sintakse. Reklāmdevējs saprot, ka tam ir tādas pašas juridiskās sekas kā Reklāmdevēja fiziska paraksta ievietošanai uz jebkura cita juridiska c.ontakts. Ja Reklāmdevējs neveic šādu darbību, Reklāmdevējam joprojām ir saistoši šī Līguma noteikumi, jo Reklāmdevējs piekļūst jebkurai Uzņēmuma tīmekļa vietnes vai pakalpojumu daļai. Ja Reklāmdevējs noklikšķina uz jebkuras saites, pogas vai citas ierīces, kas tiek nodrošināta Reklāmdevējam jebkurā uzņēmuma vietnes saskarnes daļā, tad Reklāmdevējs ir juridiski piekritis visiem noteikumiem un nosacījumiem c.ontšeit. Turklāt, izmantojot vietni vai pakalpojumus jebkādā veidā, tostarp augšupielādējot Cont(kā definēts tālāk) tīmekļa vietnei, Reklāmdevējs saprot un piekrīt, ka Uzņēmums šādu izmantošanu uzskatīs par Reklāmdevēja apstiprinājumu, ka Reklāmdevējs pilnībā un bez nosacījumiem piekrīt visiem šī Līguma noteikumiem.

1.3. Uzņēmums laiku pa laikam var pārskatīt šo Līgumu. Uzņēmums patur tiesības to darīt, un Reklāmdevējs piekrīt, ka Uzņēmumam ir šīs tiesības. Reklāmdevējs piekrīt, ka visi šī Līguma grozījumi vai izmaiņas ir spēkā un izpildāmas tūlīt pēc publicēšanas un attieksies uz visiem continformācija un informācija, ko uzņēmums ir iesniedzis un/vai patur uzņēmums. Jebkura atjaunināta vai rediģēta versija aizstāj visas iepriekšējās versijas tūlīt pēc publicēšanas, un iepriekšējā versija nav contar juridisku spēku, ja vien pārskatītā versija īpaši neatsaucas uz iepriekšējo versiju un saglabā iepriekšējo versiju vai tās daļas spēkā. Kā īpašs izņēmums no iepriekš minētā, nekādi šī Līguma atjauninājumi vai izmaiņas neietekmēs finansiālās saistības, ko Reklāmdevējs ir parādā Uzņēmumam, un tās tiks regulētas tikai saskaņā ar šī Līguma versiju, kas publicēta, kad Reklāmdevējs ievietoja Reklāmdevēja C.ontent. Uzņēmums piekrīt, ka, ja tas kaut ko maina šajā Līgumā, Uzņēmums mainīs “pēdējo izmaiņu datumu” šī Līguma augšdaļā, lai būtu uzreiz skaidrs, ka Uzņēmums ir atjauninājis Līgumu. Reklāmdevējs piekrīt periodiski atkārtoti apmeklēt šo tīmekļa lapu un, to darot, izmantot pogu “atsvaidzināt” Reklāmdevēja pārlūkprogrammā. Reklāmdevējs piekrīt atzīmēt šī Līguma pēdējās pārskatīšanas datumu. Ja “pēdējās modifikācijas datums” paliek nemainīgs, salīdzinot ar pēdējo reizi, kad Reklāmdevējs pārskatīja šo Līgumu, tad Reklāmdevējs var pieņemt, ka nekas Līgumā nav mainīts kopš pēdējās reizes, kad Reklāmdevējs to izlasīja. Ja “pēdējās modifikācijas datums” ir mainījies, Reklāmdevējs var būt pārliecināts, ka somethir mainīts, un Reklāmdevējam tas ir atkārtoti jāpārskata, lai noteiktu, kā izmaiņas varēja ietekmēt Reklāmdevēja tiesības un pienākumus. Gadījumā, ja kāda tiesa uzskata, ka šī Līguma grozījumu pieņemšana kāda iemesla dēļ ir neefektīva, puses plāno piemērot jaunāko, iepriekš akceptēto Līguma versiju.

Atteikšanās — periodiski nepārskatot šo Līgumu, lai noteiktu, vai kāds no noteikumiem ir mainījies, Reklāmdevējs uzņemas visu atbildību par šādu kļūdu, un Reklāmdevējs piekrīt, ka šāda kļūme ir pielīdzināma Reklāmdevēja apstiprinošai atteikšanās no Reklāmdevēja tiesībām pārskatīt grozītos noteikumus. Uzņēmums nav atbildīgs par to, ka Reklāmdevējs neievēro Reklāmdevēja likumīgās tiesības.

2 Content, maksājumi, atmaksas un konti

2.1. C. publicēšanaontent. Ja ir samaksāts visas maksas un uzņēmums ir apstiprinājis Reklāmdevēja konta reģistrācijas pieprasījumu, Reklāmdevējs var iesniegt reklāmu contievietošanai uzņēmumu tīklā. “Content” ir definēts kā jebkurš no Reklāmdevēja content, materiāli, informācija, vizuālie attēli, fotoattēli, video, grafikas, teksta materiāli, vietnes un sociālo mediju saites, skatuves vārds(-i), personāžs, persona, biogrāfiskie dati un contakta informācija). Publikācija Content ir pakļauts Reklāmdevēja stingrai atbilstībai Uzņēmuma publicēšanas vadlīnijām, fotoattēlu pārskatīšanas politikām un šim līgumam, tostarp, bet ne tikai:

2.2. Ja uz Reklāmdevēju attiecas Amerikas Savienoto Valstu federālie un štatu tiesību akti, Reklāmdevējs garantē un piekrīt, ka visi ContReklāmdevēja iesniegtajiem un/vai ievietotajiem materiāliem ir jābūt sagatavotiem saskaņā ar visiem piemērojamajiem Amerikas Savienoto Valstu tiesību aktu noteikumiem, tostarp, bet ne tikai, USC 18. sadaļas 2256., 2257. un 2258A un turpmākajiem noteikumiem. un 28. CFR daļa 75 un turpmākās daļas, ar grozījumiem (“2257. sadaļa”), kā arī visi citi piemērojamie federālie, štata, vietējie, provinču un ārvalstu likumi vai noteikumi.

2.3. Reklāmdevējs arī garantē un piekrīt, ka visi ContReklāmdevēja iesniegtajā un/vai ievietotajā neietver priekšmetu, kas izraisītu 2257. sadaļas pienākumus. Ja tāds content aktivizē 2257. sadaļu, tad Reklāmdevējs ir solir atbildīgs par visu 2257. sadaļā prasīto ierakstu glabāšanu vai uzņēmuma pieprasījumu. Ja uzņēmums to pieprasa, Reklāmdevējs nekavējoties sniedz Uzņēmumam savu Ierakstu glabātāja pilnu juridisko nosaukumu, adresi, kur tiek glabāti visi 2257. sadaļas ieraksti, un visu un visu vecuma ierakstu kopiju un citu informāciju, kas prasīta 2257. sadaļā saistībā ar c.ontizlikts vienā vai vairākās uzņēmumu tīkla tirdzniecības vietās. Turklāt, ja Reklāmdevējs dzīvo jurisdikcijā, kas nav ASV (“Ārvalstu jurisdikcija”), vai iesniedz ContJa no ārvalsts jurisdikcijas, Reklāmdevējs arī glabā visus ierakstus, kas var tikt prasīti saskaņā ar šādas ārvalstu jurisdikcijas tiesību aktiem, papildus jebkādām citām saistībām, kas noteiktas šajā pantā.

2.4. Apsvērums: Apsvērums par Reklāmdevēja piekrišanu visiem šī Līguma noteikumiem ir sniegts Reklāmdevējam, ļaujot Reklāmdevējam izmantot Uzņēmuma tīklu, kas ietver atļauju Reklāmdevējam izveidot Vietnē kontu, iesniegt reklāmu Contun izbaudiet ar to saistītās reklāmas priekšrocības. Reklāmdevējs apliecina atlīdzības esamību un pietiekamību, kad jūs piekrītat šim Līgumam.

2.5 Reklāmas izmaksas: lai vietnē reklamētu pakalpojumus, Reklāmdevējam ir jāizvēlas viens vai vairāki Sabiedrības reklāmas piedāvājumi. Ar dažādiem piedāvājumiem saistītās likmes, kad tās ir atlasītas, ir skaidri redzamas pirkuma brīdī. Šādas likmes var mainīties pēc Uzņēmuma ieskatiem jebkurā laikā. Izmaksas, kas saistītas ar reklāmu izvietošanu un citiem pakalpojumiem, ir skaidri aprakstītas vietnē un iekļautas šeit ar atsauci.

2.6 Reklāmdevējs nes pilnu un solAtbildība par C veidošanu, publicēšanu un ievietošanuontent. Reklāmdevējam vienas (1) darba dienas laikā pēc pirmās publicēšanas dienas ir jāpaziņo Uzņēmumam par jebkādiem tajā nepieciešamajiem labojumiem, izmaiņām vai svītrojumiem. Uzņēmums nesniedz nekādu atmaksu vai kredītu (tostarp kredītus, korekcijas, kuponus un tamlīdzīgus), un reklāmdevējam to nevajadzētu sagaidīt.

(a) Uzņēmums nesniedz atmaksu, Uzņēmums savā solpēc saviem ieskatiem, (i) neizsniegs kredītu atpakaļ nevienai kredītkartei vai debetkartei, kas izmantota, lai samaksātu par reklamēšanas pakalpojumu; (ii) neizsniegs atmaksas čeku, kas netiks nosūtīts uz pašreizējo reģistrēto adresi, kas norādīta Reklāmdevēja kontā. Ciktāl Uzņēmums nodrošina vai ievieto kredītu Reklāmdevēja kontā vai ir piešķīris kredītu pagātnē, katrā gadījumā jebkāda iemesla dēļ, šāds kredīts ir jāizmanto ne vēlāk kā 1) simt astoņdesmit (180) dienu laikā pēc kredīta saņemšanas. ievietots Reklāmdevēja kontā; 2) pirms šī Līguma izbeigšanas; vai simts astoņdesmit (180) dienas no šī Līguma spēkā stāšanās datuma, atkarībā no tā, kas iestājas pēdējais. Pretējā gadījumā kredīts tiks anulēts un konfiscēts, un aizstāšana netiks nodrošināta. Jebkāda pārmaksa tiks iegrāmatota kā kredīts un apstrādāta saskaņā ar šo punktu.

(b) Reklāmdevējs nes pilnu un solatbildība par to, lai katrs maksājums būtu atbilstoši un adekvāti marķēts, lai Uzņēmums varētu piemērot šādu maksājumu Reklāmdevēja kontam un reklāmai. Reklāmdevējam ir jābūt contnekavējoties rīkoties Uzņēmumam, ja Reklāmdevējs uzskata, ka šāds Reklāmdevēja maksājums nav veikts pareizi. Ja Uzņēmums nevar veikt maksājumu deviņdesmit (90) dienu laikā pēc tā saņemšanas, šāds maksājums tiek konfiscēts, kļūst par Uzņēmuma īpašumu un netiek atmaksāta.

(c) Ja puses vienojas, ka Reklāmdevējs maksās par reklāmām, pamatojoties uz mainīgu maksas modeli, piemēram, seansiem, klikšķiem, ekspozīciju, reklāmguvumiem un tamlīdzīgiem gadījumiem (piemēram, reklāmkarogu reklāmām), Reklāmdevējam ir jāmaksā Uzņēmumam neatmaksājama aizturēšanas maksa iepriekš. Pārskata perioda beigās, kā to nosaka Sabiedrība savā solPēc saviem ieskatiem, Uzņēmums iesniegs Reklāmdevējam atskaiti, kurā dokumentēts reklāmas maksas aprēķins, un šī maksa tiks ieturēta no ieturējuma summas. Uzņēmuma ieraksti, faili, statistika un atskaites būs vienīgais pamats reklāmas maksas aprēķināšanai, un tie nav pakļauti auditam. Jebkuri jautājumi par šādu aprēķinu ir jāiesniedz piecu (5) darba dienu laikā no Sabiedrības pārskata iesniegšanas Reklāmdevējam, pretējā gadījumā šāds maksas aprēķins tiks uzskatīts par galīgu. Puses atzīst un piekrīt, ka iepriekš aprakstītais mainīgās maksas modelis ir izplatīts method, lai aprēķinātu reklāmas maksu starp neatkarīgiem interneta uzņēmumiem, un tas nenozīmē un nenozīmē, ka Uzņēmumam pieder, contvai tam ir kāda ietekme uz Reklāmdevēja uzņēmējdarbību. Reklāmdevējam ir sole un pilnīgas īpašumtiesības un contapgāzt savu biznesu.

(d) Reklāmdevējs atzīst un piekrīt, ka Reklāmdevēja finanšu iestāde vai pārdevējs var uzlikt Reklāmdevējam maksu, ja Reklāmdevējs maksā uzņēmumam savas reklāmas vai pakalpojumu maksas, izmantojot šādu finanšu institūciju vai pārdevēja kredītkarti/debetkarti vai citu maksājumu.ethod. Reklāmdevējs saprot, ka uzņēmums var izmantot vietējo un/vai starptautisko tirgotāju apstrādi, un tādējādi var tikt pievienotas papildu starptautiskās maksas. Reklāmdevējam ir ieteicams iepriekš saprast šādas maksas, kā tas ir Reklāmdevējam solir atbildīgs par šādu nodevu samaksu, un ņemiet vērā šīs maksas, izvēloties maksājumuethod un konkrētu kredītkarti/debetkarti, jo maksas atšķiras.

2.7 Papildus būt solir atbildīgs un atbildīgs par visiem ContIesniedzot Uzņēmumu tīklam, ir arī Reklāmdevējs solir atbildīgs par jebkuru contir pieejama, izmantojot jebkuru saiti. Reklāmdevējs iekļauj kā daļu no Reklāmdevēja Contun par jebkādiem tehniskiem traucējumiem, kļūdām vai citām problēmām, ko izraisa šāda saite. Reklāmdevējs īpaši atlīdzina un patur Uzņēmumam (kas nozīmē uzņēmumu, tā īpašniekus, amatpersonas un direktorus, tiesību pārņēmējus, pilnvarotos darbiniekus, advokātus, saistītos uzņēmumus, aģentus un licenciātus, un visos gadījumos to attiecīgos īpašniekus, amatpersonas un direktorus, tiesību pārņēmējus, pilnvarotos, saistītie uzņēmumi, aģenti un licenciāti) ir nekaitīgi pret jebkādām prasībām, parādiem vai apgalvojumiem, kas saistīti ar jebkuru vietni, kuru Reklāmdevējs ir saistījis ar vienu vai vairākām uzņēmuma tīkla tirdzniecības vietām.

2.8 Reklāmdevējs ir solir atbildīgs par jebkuru Contko Uzņēmumam iesniedz Reklāmdevējs vai Reklāmdevēja vārdā trešās puses (piemēram, fotogrāfi vai citi Reklāmdevēja delegāti), un visi šī Līguma noteikumi attiecas uz šādu Content. Reklāmdevējs garantē un apliecina, ka tas pieder un patur vai ir ieguvis no Contīpašniekam, visas nepieciešamās tiesības, lai parādītu visu Contir iesniegti Uzņēmumam saskaņā ar šo Līgumu, tostarp, bez ierobežojumiem, visus nepieciešamos modeļu izlaidumus, autortiesību licences, preču zīmju licences, cesijas, publicitātes tiesības un tamlīdzīgus. Reklāmdevējs īpaši atlīdzina uzņēmumam jebkādas prasības, parādus vai apgalvojumus saistībā ar C.ontto iesniedz un/vai izliek saskaņā ar šo Līgumu.

2.9 Pirms jebkura C iesniegšanasontLai publicētu, Reklāmdevējam ir jāizveido Reklāmas konts ("Konts") Sabiedrībā, kam nepieciešama īpaša reģistrācija, identifikācija un maksājuma informācija pēc Uzņēmuma ieskatiem. Reklāmdevējs garantē un apliecina, ka visa informācija, kas sniegta saistībā ar konta reģistrāciju, ir patiesa un pareiza. Reklāmdevējam ir atļauts izveidot tikai vienu (1) Kontu, un tā nodošana vai pārdošana ir aizliegta. Uzņēmums var jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem atteikt, apturēt vai atsaukt reģistrāciju kontam, ja Reklāmdevējs neievēro vai neievēro Uzņēmuma publicēšanas vadlīnijas, kvalitātes nodrošināšanas novērtējumu, krāpšanas apkarošanas politikas vai klientu autentifikāciju. centienus. Reklāmdevēji, kuriem ir noraidīts, apturēts, liegts vai aizliegts izveidot kontu, nedrīkst mēģināt reģistrēt citu kontu, izmantojot to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas informāciju. Jebkuri šādi apiešanas mēģinājumi tiek uzskatīti par krāpnieciskiem un nelikumīgiem.

2.10. Reklāmdevējs nedrīkst izveidot Kontu, ja, piekļūstot Vietnei vai tās pakalpojumiem, tiktu pārkāpti Reklāmdevēja jurisdikcijas tiesību akti.

2.11. Reklāmdevējs ir atbildīgs par visiem lietojumiem un/vai darbībām, kas veiktas, izmantojot Reklāmdevēja kontu.ethvai to nav atļāvis reklāmdevējs. Reklāmdevējs apņemas nekavējoties paziņot Uzņēmumam par jebkādu nesankcionētu piekļuvi Reklāmdevēja kontam vai tā izmantošanu.

2.12. Uzņēmums atsakās no jebkādas atbildības, kas izriet no krāpnieciskas piekļuves un/vai vietnes izmantošanas, izmantojot Reklāmdevēja kontu.

2.13. Reklāmdevējam var tikt nodrošināta tiešsaistes piekļuve savam kontam. Reklāmdevējs atzīst un piekrīt, ka šāds Konts var tikt izmantots soltikai, lai nodrošinātu šajā Līgumā noteiktos mērķus, tostarp jebkādus lietojumus, kas nepieciešami tā nodoma īstenošanai. Reklāmdevējs aizsargās sava Konta paroli un citu pieteikšanās informāciju saskaņā ar nozares standartiem un neizpaudīs šādu informāciju nevienai trešajai pusei. Reklāmdevējs paliek solir atbildīgs un atbildīgs par Contiekļuvusi šādā Kontā neatkarīgi no palīdzības, ko uzņēmums var sniegt Reklāmdevējam saistībā ar šo kontu (piemēram, C ielādēšana vai pārsūtīšanaontieskaitīt kontā), kā to atļauj šis Līgums.

2.14. Privātums/datu vākšana.

(a) Reklāmdevējs atzīst un piekrīt, ka uzņēmums izmanto sīkfailus, pārlūkprogrammas iespējas, tīmekļa bāksignālus, līdzekļus un funkcijas, izsekošanas pakalpojumus un citas tehnoloģijas, lai vāktu informāciju par Reklāmdevēju, lai uzlabotu Reklāmdevēja pieredzi vietnēs. Šo datu vākšana ir paredzēta, lai uzlabotu vietnes navigāciju; uzturēt preferenču izsekošanu; nodrošināt vispārīgus iekšējos un lietotāju tīmekļa analīzes pārskatus; veikt pētījumus; un palīdzēt identificēt iespējamās krāpnieciskās darbības. Apkopotā informācija ietver (bet ne tikai) Reklāmdevēja IP adresi, ierīci, darījumu datus, pārlūkprogrammas informāciju, ģeogrāfisko atrašanās vietu, neizmainītos attēlus/fotoattēlus/fotoattēlus, ko Reklāmdevējs var iesniegt, un citus sesijas datus (kopā “ Pasīvie dati”).

(b) Reklāmdevējs atzīst un piekrīt, ka, lai Uzņēmums varētu veikt uzņēmējdarbību, Reklāmdevējam būs jāpārsūta personas informācija, kas ietvers konta un reklāmdevēja informāciju, maksājumu informāciju, piemēram, kredītkartes vai debetkartes datus, identifikācijas datus, personas identifikācijas dokumentus, piemēram, kā valsts identifikācijas kartes un citi verifikācijas dokumenti, autentifikācijas vai citi fotoattēli un/vai citi konta īpašnieka vai C attēlā attēloto personu vecuma pārbaudes dokumenti un materiāli.ontent. Turklāt Reklāmdevējs atzīst un piekrīt, ka Uzņēmums var ierakstīt un saglabāt visu mijiedarbību ar Reklāmdevēju (piemēram, tālruni, tiešsaistes tērzēšanu, e-pastu, internetu utt.). Visas iepriekš minētās informācijas, datu un materiālu kategorijas šeit tiek sauktas par “Aktīviem datiem”.

(c) Reklāmdevējs pilnībā un apzināti nepārprotami piekrīt tam, ka uzņēmums saņem un apstrādā pasīvos datus un aktīvos datus (kopāether, “Uzņēmējdarbības dati”) neatkarīgi no tā, kad vai saskaņā ar kādu līgumu tie tika sniegti Uzņēmumam. Uzņēmums piekrīt, ka tas apstrādās Biznesa datus, izmantojot komerciāli pamatotus standartus. Turklāt Uzņēmumam ir Reklāmdevēja nepārprotama atļauja (bez papildu piekrišanas) izmantot un uzturēt Uzņēmējdarbības datus, kā tas uzskata par vajadzīgu, un sniegt daļu vai visus tos jebkurai tiesībaizsardzības iestādei vai atbildot uz tiesas pavēsti vai citu administratīvu, reglamentējošu vai juridisks process vai pienākums, tostarp, bez ierobežojumiem, pret trešo pusi, lai aizsargātu uzņēmumu, reklāmdevēju vai plašu sabiedrību un/vai sniegtu to trešajai pusei un visiem priekštečiem, pēctečiem un cesionāriem gadījumā, ja uzņēmums, tā aktīvi vai visi vai būtībā visi tā aktīvi ir iegūti, pārdodot, apvienojot vai citādi reorganizējot uzņēmumu vai bankrota gadījumā,solvencija vai administrators. Ja Uzņēmuma subcontpārdod vai nodod savas saistības saskaņā ar šo līgumu nevalstiskajai organizācijai, tā to dara tikai tad, ja šī organizācija piekrīt izmantot komerciāli pamatotus standartus, lai aizsargātu šādus uzņēmējdarbības datus. Reklāmdevējs saprot, ka, ja ir (valsts vai ne) apakškontautors, pircējs vai pārņēmējs nepilda savus datu aizsardzības pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem, uzņēmums nekādā veidā nebūs atbildīgs vai atbildīgs pret Reklāmdevēju par apakšpasūtījuma izpildi.ontRaktors.

(d) Reklāmdevējs nepārprotami piekrīt, ka Uzņēmums var meklēt, salīdzināt un pārbaudīt Uzņēmējdarbības datus attiecībā pret jebkuriem piemērojamiem resursiem, piemēram, valsts datubāzēm un trešo pušu rīkiem un programmatūru, un attiecībā uz kredītkartes, debeta, dāvanu vai citu maksājumu karšu informāciju Uzņēmums Reklāmdevēja nepārprotama atļauja izmantot PCI saderīgu trešās puses pārdevēju, lai uzglabātu un apstrādātu maksājumu kartes, piemēram, kredītkartes, debetkartes un dāvanu kartes.

3. Licences tiesību piešķiršana.

3.1. Reklāmdevējs ar šo piešķir Uzņēmumam kopā ar tā tiesību pārņēmējiem un piešķir vispasaules, neekskluzīvu, pastāvīgu bezatlīdzības licenci izmantot, parādīt, kopēt, publicēt, izlikt, izstādīt, pārraidīt, pārraidīt, sazināties, izpildīt, izplatīt un izplatīt. Reklāmdevēja Contuzņēmumu tīklā un/vai iekļaut šādu reklāmdevēju Contjebkurā formā, vidē vai tehnoloģijā, kas pašlaik ir zināma vai izstrādāta vēlāk. Reklāmdevēja Uzņēmumam piešķirtā licence ļauj publicēt Reklāmdevēju Contcitās trešo pušu vietnēs, kas palīdzēs uzņēmumam piesaistīt vairāk skatītāju, lai redzētu Reklāmdevēja Content, tostarp jebkuri atvasināti darbi, kuru pamatā ir šāda Contšajā Līgumā noteiktajiem mērķiem, tostarp jebkādiem lietojumiem, kas nepieciešami tā nodoma īstenošanai. Ar šo Reklāmdevējs piešķir Uzņēmumam tiesības uz Sabiedrības solpēc saviem ieskatiem apstrādāt un/vai veikt izmaiņas, piemēram, dzēst Content, lai šāds Contievērot visus piemērojamos likumus, noteikumus un noteikumus (kopā “likumi”) un uzņēmuma politiku un procedūras, kā arī atturēt no trešās puses intelektuālā īpašuma (piemēram, autortiesību) pārkāpumiem. Konkrēti, reklāmdevējs piekrīt, ka uzņēmums var ievietot “RubPage” zīmola ūdenszīme uz attēliem, ko Reklāmdevējs iesniedzis Uzņēmumam, lai tos rādītu Uzņēmuma tīmekļa vietnēs. Reklāmdevējs arī saprot, ar šo piekrīt un piekrīt, ka uzņēmums var iespējot Contskatītājiem, Vietņu lietotājiem un citiem, lai izveidotu un/vai publicētu komentārus, vērtējumus, atsauksmes un tamlīdzīgus elementus (kopā “Skatītāju komentāri”) par šādu reklāmdevēju vienā vai vairākās īpašumā vai saistītās vietnēs. Reklāmdevējs nepārprotami atbrīvo Uzņēmumu grupu no jebkādām saistībām, kas rodas saistībā ar skatītāju komentāriem vai uzņēmuma C izmantošanu.ontbez ierobežojumiem, tostarp, bez ierobežojumiem, atbildību, kas izriet no jebkādas izplūšanas, kropļojumiem, izmaiņām, ūdenszīmēm vai optiskās ilūzijas, kas var rasties.

3.2. Neatkarīgi no jebkādiem noteikumiem, kas minēti šajā contrary, uzņēmumam nav pienākuma īstenot Reklāmdevēja autortiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas saistītas ar Contiesniegts un/vai izlikts. Reklāmdevējs atzīst, ka intelektuālā īpašuma zādzības ir izplatītas internetā un ka Contvar nozagt, kopēt vai citādi pārkāpt trešās personas, kuras uzņēmumam nav control. Ja tiek konstatēts šāds pārkāpums, Reklāmdevējs sedz solpienākums īstenot Reklāmdevēja intelektuālā īpašuma tiesības, ja tas vēlas to darīt. Uzņēmums patur tiesības īstenot savas autortiesības, licences tiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas saistītas ar Uzņēmuma tīklu un saistītajiem darbiem. Reklāmdevējs vienmēr saprātīgi sadarbosies ar uzņēmumu un tā padomdevēju saistībā ar jebkādu aizdomīgu pārkāpumu vai prasību par pārkāpumu, tostarp, bez ierobežojumiem, liecību sniegšanu un padarot pieejamus visus ierakstus, dokumentus, informāciju un tamlīdzīgus priekšmetus, ja to pamatoti pieprasa Uzņēmums.

3.3. Privātuma/drošības brīdinājums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai gan uzņēmums pieliek saprātīgas pūles, lai aizsargātu jebkādu personisko informāciju vai privātos datus, ko Reklāmdevēji sniedz Uzņēmumam, neviena vietne vai serveris nav pasargāts no uzlaušanas vai citiem drošības protokolu pārkāpumiem, kas var izraisīt nelikumīgas darbības. šādas informācijas un datu publiskošana. Šādas darbības var izraisīt pazemojumu, garīgu/emocionālu diskomfortu, identitātes zādzību un citus nozīmīgus zaudējumus. Tādēļ Reklāmdevējs atzīst un piekrīt, ka Uzņēmums nav atbildīgs par Reklāmdevēja privātās informācijas, personas datu vai C izpaušanu.ontun Reklāmdevējs ar šo atbrīvo uzņēmumu no jebkādām saistībām un prasībām, kas ar to saistītas. Reklāmdevējs arī atzīst un piekrīt, ka vietne ir pieaugušajiem paredzēta, erotiskas tēmas reklāmas galamērķis, kam var piekļūt lietotāji visā pasaulē. Tādēļ reklāmdevējs saprot, ka jebkuru Vietnē iesniegto materiālu var apskatīt esošie un/vai bijušie draugi, ģimene, kolēģi, partneri, darba devēji un paziņas.

3.4. Uzņēmumam nav pienākums vai pienākuma maksāt Reklāmdevējam nekādu naudas atlīdzību par licences tiesībām, kuras Reklāmdevējs ir piešķīris Uzņēmumam saskaņā ar šiem noteikumiem, un Reklāmdevējs piekrīt, ka C iesniegšana un/vai publicēšanaontvienā vai vairākās Uzņēmuma tīkla tirdzniecības vietās ir adekvāta un pietiekama atlīdzība par minēto tiesību piešķiršanu.

3.5. Licences tiesību termiņš, ko Reklāmdevējs ir piešķīris Uzņēmumam, ir neierobežots, izņemot to, ka šīs licences tiesības var pārtraukt Reklāmdevējs, izbeidzot Līgumu saskaņā ar 8.10. sadaļu. Reklāmdevējs atzīst, ka tikai maksājumu pārtraukšana par reklāmām vai reklāmas neatjaunošana ar uzņēmumu nenozīmē licences tiesību vai šī Līguma izbeigšanu. Pēc reklāmdevēja efektīvas licences tiesību pārtraukšanas uzņēmums noņem jebkuru Contno uzņēmumu tīkla. Uzņēmumam nav jāatgriež ContReklāmdevējam, ko Reklāmdevējs ir iesniedzis Uzņēmumam. Neatkarīgi no kaut kā contReklāmdevējs atzīst, ka visi ContSabiedrība vai tās priekšgājēji, aģenti, direktori, akcionāri, saistītie uzņēmumi, tiesību pārņēmēji un arhivēšanas pilnvarotie var uzturēt to neierobežotu laiku, contfaktiskiem un/vai juridiskiem mērķiem, tostarp, bez ierobežojumiem, arhivētas sludinājumu sadaļas vai reklāmdevēju profila sadaļas publicēšana tās tīmekļa vietnē, Uzņēmuma vai visu vai būtībā visu tā aktīvu pārdošana un/vai bankrots , administrators vai insolSabiedrības pilnvaras.

3.6. Visas licences tiesības, kas uzņēmumam piešķirtas saskaņā ar šo Līgumu, ir bez autoratlīdzības, tās ir pilnībā nododamas, nododamas un apakšlicencējamas uzņēmumam. sole rīcības brīvība.

3.7. Reklāmdevējs var nozīmēt trešo pusi, kas darbotos Reklāmdevēja vārdā, noslēdzot Reklāmdevēja deleģēšanas līgumu. Reklāmdevējs atzīst, ka Reklāmdevējs ir pilnībā atbildīgs par izraudzītas trešās puses darbībām, kas rīkojas Reklāmdevēja vārdā, ar vai bez Reklāmdevēja piekrišanas. Reklāmdevējs atzīst, ka Reklāmdevēja deleģēšanas līguma izpilde neatbrīvo Reklāmdevēju no šī Līguma nosacījumiem un šāds Reklāmdevējs ir solidāri un atsevišķi atbildīgs par visām jebkura deleģētā darbībām.

3.8. Šis Līgums nav licence Reklāmdevējam izmantot Uzņēmuma tirdzniecības nosaukumus, pakalpojumu zīmes vai jebkādas citas tirdzniecības atšķirības zīmes, kas pieder vai ir licencētas Uzņēmumam, tostarp, bet ne tikai, “RUBPAGE”, “BERZĒT LAPA” un jebkuru terminu containing Uzņēmuma aizsargātās preču zīmes, pakalpojumu zīmes vai tirdzniecības nosaukumi. Jebkura uzņēmuma vai uzņēmuma licences devēja tirdzniecības nosaukumu, pakalpojumu zīmju vai citu tirdzniecības zīmju izmantošana ir stingri aizliegta bez uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Konkrēti, reklāmdevējam nav atļauts reģistrēt nevienu vienoto resursu vietrādi (URL) vai globālā tīmekļa adresi, kas c.ontir jebkura uzņēmuma vai uzņēmuma licences devēja preču zīme vai vietrāži URL, vai contjebkuros terminos, kas ir mulsinoši līdzīgi uzņēmuma preču zīmēm vai URL.

3.9. Neatkarīgi no tā, kas šeit norādīts uz contUzņēmums ar šo piešķir Reklāmdevējam bezatlīdzības licenci visā pasaulē izmantot, kopēt un publiski parādīt RUBPAGE kolektīvo dalības zīmi tādā veidā, kas pastāvīgi jāapstiprina uzņēmumam. Šī šajā sadaļā piešķirtā licence contjāturpina, līdz iestājas pirmais no šiem notikumiem: (a) Reklāmdevējs neatbilst kvalifikācijai, ko uzņēmums noteicis kā priekšnoteikumu zīmes izmantošanai; vai (b) Uzņēmums pārtrauc šo licenci savā solpēc saviem ieskatiem Reklāmdevējam sniedzot paziņojumu. Uzņēmums patur tiesības ieviest honorāru vai citu atlīdzības prasību par contsaskaņā ar šo piešķirto tiesību ievērošanu.

4. Reklāmdevēja apliecinājumi, garantijas, līgumi un atlīdzība. Ar šo Reklāmdevējs uzņēmumam pārstāv, garantē un līgumus, kā norādīts tālāk.

4.1. Reklāmdevējam pieder vai viņam ir likumīgas pilnvaras nodot vai piešķirt Uzņēmumam jebkādas licences tiesības, intelektuālā īpašuma tiesības, citas juridiskas vai taisnīgas tiesības, kas nepieciešamas vai nepieciešamas, lai atļautu C publicēšanu.ontvienā vai vairākās uzņēmuma tīkla tirdzniecības vietās, tostarp bez ierobežojuma visas autortiesības, preču zīmju tiesības, tirdzniecības apģērba tiesības, tirdzniecības nosaukumu izlaidumi un visu personu modeļu izlaidumi, kas parādās minētajā C.ontir pietiekami, lai atļautu likumīgu viņu vārdu un līdzības, personas un/vai tēla(-u) izmantošanu, tostarp, bet ne tikai, visu nepieciešamo publicitātes, komerciālās izmantošanas un privātuma tiesību izpaušanu.

4.2. Reklāmdevējs nav noslēdzis nekādus citus līgumus, pienākumus, saistības vai juridiskus apgrūtinājumus, kas varētu kavēt vai traucēt tiesībām un licencēm, kuras Reklāmdevējs ir piešķīris Uzņēmumam saskaņā ar šiem noteikumiem vai kas varētu liegt Uzņēmumam brīvi izmantot Contkā paredzēts šajā Līgumā.

4.3. Ka Content ir pilnībā oriģināls un nav pilnībā vai daļēji kopēts no jebkuras trešās puses cita darba, reklāmas, attēla vai avota, kas nepieder vai nav licencēts Reklāmdevējam. Vizuālie attēli contieguva Contnav ne viltota, ne “akciju” fotogrāfija, un jebkura C attēlotas personas fotogrāfijaontent ir patiess un precīzs attēlotās personas attēlojums un ir pieejams jebkuriem reklamētajiem pakalpojumiem.

4.4. Ka visas personas, kas attēlotas jebkurā C attēlāontReklāmdevējs uzņēmumam ir iesniedzis piekrišanu pilngadīgas personas, kas vecākas par astoņpadsmit (18) gadiem (vai vecākas, ja pilngadīgā statusa vecums ir lielāks par 18 gadiem jurisdikcijā, kurā personas tika fotografētas), norādītajā laikā. personas tika fotografētas saistībā ar C veidošanu vai izgatavošanuontent.

4.5. Ja Reklāmdevējs izmanto Reklāmdevēja kontu, lai publicētu Contkas attiecas uz trešajām personām, ka visas personu fotogrāfijas contieguva Content ir pieauguša izklaidētāja fotogrāfijas, kuru Reklāmdevējs šobrīd faktiski nodarbina un/vai pārstāv. Ja šāda persona vairs nav saistīta ar Aģentūru, Aģentūra vienas darba dienas laikā informē uzņēmumu un veic šādas izmaiņas jebkurā publicētajā C.ontatspoguļot visas šādas izmaiņas asociācijā. Aģentūra turklāt apliecina, ka persona, kas paraksta šo līgumu, ir personīgi izskatījusi vecuma pārbaudes dokumentus, lai apstiprinātu, ka persona, kas attēlota jebkurā C.ontUzņēmums, kas iesniegts Uzņēmumam, ir vecāks par piekrišanas vecumu jurisdikcijā, kurā Content tika izveidots.

4.6 RubPage tai ir nulles tolerances politika pret cilvēku tirdzniecību, nepilngadīgo izmantošanu, prostitūciju un jebkuru citu nelikumīgu rīcību. Noziedzīgu darbību izmeklēšanā sadarbojamies ar tiesībaizsardzības iestādēm, ievērojot atbilstošu procesu, piemēram, pavēsti. RubPage tai ir nulles tolerances politika pret cilvēku tirdzniecību, nepilngadīgo izmantošanu, prostitūciju un jebkuru citu nelikumīgu rīcību. Noziedzīgu darbību izmeklēšanā sadarbojamies ar tiesībsargājošajām iestādēm, ievērojot atbilstošu procesu, piemēram, pavēsti. Reklāmas, kas pārkāpj mūsu nulles neiecietības politiku, tiks noraidītas, un šādu sludinājumu iesniegšana publicēšanai var izraisīt nosūtīšanu tiesībaizsardzības iestādēm un tūlītēju konta slēgšanu.

4.7. Kad ikviens Reklāmdevējs, kurš iesniedz Contuzņēmumam, kas norāda uz uzņēmējdarbības vietu vai norises vietu vai attēlo to, kam ir attiecīgā uzņēmuma vai norises vietas atļauja publicēt šādu Contun ka šāds Content nepārkāpj attēlotā uzņēmuma vai norises vietas intelektuālā īpašuma tiesības.

4.8. Tas, ko Biznesa datu reklāmdevējs ir uzrādījis Uzņēmumam, ir derīgs, autentisks un reāls; ka Reklāmdevējam ir visas nepieciešamās tiesības, lai izmantotu un iesniegtu Uzņēmumam Uzņēmuma datus; ka informācija conttajā norādītais ir patiess un precīzs; un ka visa dokumentācija, kas tiek izmantota Reklāmdevēju identificēšanai, ir dokumentācija, ko izdevusi atbilstošas ​​un derīgas valsts iestādes iestāde personai, kuras vārds ir norādīts dokumentācijā.

4.9. Reklāmdevējam ir un tas uztur derīgu, autentisku un reālu dokumentāciju par personu(-ām), kas attēlotas C.ontko Reklāmdevējs ir uzrādījis Uzņēmumam pēc pieprasījuma, pierādot, ka šīs personas ir pilngadīgas, kas vecākas par astoņpadsmit (18) gadiem (vai vecākas, ja pilngadīgā statusa vecums ir lielāks par 18 jurisdikcijā, kurā personas tika fotografētas) kad Conttika izveidots attēls, kurā attēlotas šādas personas. Reklāmdevējs atzīst, ka šāda dokumentācija ietver pierādījumus par jebkura attēla izgatavošanas datumu.

4.10. Pret Reklāmdevēju nav izvirzīta pretenzija saistībā ar Contvai citādi, un šis Reklāmdevējs nezina, ka Contuzņēmums pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības vai pārkāpj tiesības uz jebkuru citu darbu un/vai jebkuras personas, filmas vai korporācijas tiesības.

4.11. Ka visas saistības attiecībā uz Contieskaitot, bez ierobežojuma, visas algas, autoratlīdzības, pašreizējās un turpmākās licences maksas, pakalpojumu maksas un tamlīdzīgi, ja tādi ir, līdz šim ir pilnībā samaksāti.

4.12. Ka Content: (a) nav nelikumīgs vai contrary uz likumu; (b) neveicina nelikumīgas darbības vai saites uz vietnēm vai sociālajiem medijiem, kas veicina nelikumīgas darbības; (c) neveicina vardarbību vai nesaista ar to; c)ontrary uz likumu; (d) nav uzmācīga, apmelojoša, naidīga, aizskaroša, apmelojoša vai neķītra; (e) nesatur saites uz tīmekļa vietnēm, kas contain contkas ir nelikumīgs, apmelojošs, naidīgs, aizskarošs, apmelojošs vai neķītrs; f) neietver faktiskas vai imitētas seksuālas darbības attēlojumu; g) neuzrāda dzimumorgānus vai kaunuma zonu; h) neviena puse vai valsts aģentūra nekad nav bijusi kriminālvajāšanas, izmeklēšanas vai civilprasības priekšmets. Uzņēmums patur tiesības, bet neuzņemas saistības, dzēst, noņemt vai atteikties publicēt jebkuru Contja tas uzskata par nelikumīgu, piedauzīgu, aizskarošu vai pārkāpj šo Līgumu vai tā politiku un procedūras. Reklāmdevējs atsakās no jebkādām pretenzijām saistībā ar šādu noņemšanu.

4.13. C. norāda nekasontveido vai ierosina piedāvājumu iesaistīties nelikumīgā rīcībā vai uzvedībā, a solmudināšana vai tikšanās, lai iesaistītos nelikumīgā rīcībā vai uzvedībā, vai saziņa saistībā ar jebkāda veida nelikumīgu rīcību vai uzvedību, visos gadījumos, ievērojot visus piemērojamos tiesību aktus. Tāds Contir stingri aizliegts, un tā publicēšana novedīs pie Reklāmdevēja konta uzņēmuma darbības pārtraukšanas.

4.14. Ja Reklāmdevējs veic uzņēmējdarbību, kas ir aprakstīta vai parādīta ContReklāmdevējs ir iesniedzis Uzņēmumam vai kas atrodas Reklāmdevēja tīmekļa vietnē vai paša Reklāmdevēja sociālā tīkla vietnē, ka minētais uzņēmums atbilst visiem piemērojamiem tiesību aktiem un ka Reklāmdevējs ir saņēmis visas nepieciešamās licences, atļaujas un pilnvaras, lai iesaistītos šādā uzņēmējdarbībā no visām attiecīgajām aģentūrām un iestādes.

4.15. Reklāmdevējs ir izlasījis, sapratis, piekrīt un pilnībā ievēro Uzņēmuma pašreizējās politikas, paziņojumus un citas darbības procedūras, kas norādītas vietnē www.rubpage. Com.

4.16. Reklāmdevējam ir jāaizstāv, jāatlīdzina un jātur nekaitīga Uzņēmumu grupa no un pret jebkādām darbībām, prasībām, prasībām, spriedumiem, sodiem, zaudējumiem, zaudējumiem, izmaksām, maksājumiem, tostarp saprātīgām advokāta honorāriem, un citiem jebkādiem zaudējumiem, ko var iegūt vai uzlikt. jebkuras pārstāvības, garantijas, līguma vai vienošanās pārkāpuma dēļ, vai nepatiesas informācijas sniegšanas dēļ, ko Reklāmdevējs sniedzis saskaņā ar šo, vai jebkuru prasību, ka kāds no Contko Reklāmdevējs ir iesniedzis Uzņēmumam vai ievietojis Reklāmdevējs, pārkāpj jebkuras intelektuālā īpašuma tiesības vai citas jebkuras trešās personas tiesības, izmantojot Contuzņēmums. Reklāmdevējs arī piekrīt atlīdzināt Uzņēmumam visas izmaksas, tostarp advokātu honorārus, kas tam rodas, atbildot uz pavēstes, atklāšanas pieprasījumiem, tiesas rīkojumiem, tiesībaizsardzības pieprasījumiem vai citiem juridiskiem procesiem, kas saistīti ar Reklāmdevēju.

4.17. Reklāmdevēja iesniegtais ContJa uzņēmums pārkāpj šajā Līgumā noteiktās prasības, tas var tikt uzskatīts par būtisku šī Līguma pārkāpumu, ļaujot Uzņēmumam nekavējoties to izbeigt.

5. Atbildības ierobežojums par iesniegto ContENT

5.1. Reklāmdevējs piekrīt, ka Uzņēmumu grupa nekādā veidā vai nekādā mērā nav atbildīga vai nav atbildīga par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies C.ontReklāmdevējs piegādā vai iesniedz uzņēmumam. Visi Content ir pakļauta Uzņēmuma ierakstu saglabāšanas un citām saistītām politikām. Reklāmdevējs nepārprotami atzīst, ka Reklāmdevējs piegādā tikai C kopijasontpienākas uzņēmumam, un šim uzņēmumam nav pienākuma uzturēt jebkuras C rezerves kopijasontIesniedzis Reklāmdevējs vai atgriež Contpie Reklāmdevēja.

5.2. Reklāmdevējs piekrīt, ka Uzņēmums nav atbildīgs par tādu lietotāju darbībām vai bezdarbību, kas c.ontrīkojieties kā Reklāmdevējs vai apmeklējiet Reklāmdevēja tīmekļa vietnes, izmantojot Uzņēmuma tīklu vai citādi ("Satiksme"). Šāda satiksme ir tāda, kāda tā ir, bez jebkādām garantijāmethtiešas vai netiešas, tostarp, bez ierobežojumiem, garantijas par piemērotību tirdzniecībai, piemērotību noteiktam mērķim vai kvalitātei. Reklāmdevējs ir atbildīgs par to, lai šāda datplūsma piekrīt Reklāmdevēja noteikumiem un nosacījumiem, un, ja šāda datplūsma pārkāpj šādus noteikumus un nosacījumus, Reklāmdevējs piekrīt neuzņemt Uzņēmumu grupu pie atbildības vai atbildību.

5.3. Reklāmdevējs piekrīt, ka Uzņēmums nav atbildīgs vai atbildīgs par nevienas personas, kas atbild uz sludinājumu, vai Reklāmdevēja C darbībām.ontIevietots uzņēmumu tīklā. Reklāmdevējs īpaši atbrīvo uzņēmumu no jebkādām un visām prasībām, kas izriet no miesas bojājumiem, garīgiem traucējumiem, īpašuma bojājumiem, dzīvības zaudēšanas, brīvības zaudēšanas, ievainojumiem, slimībām, grūtniecības vai citiem bojājumiem/zaudējumiem, kas radušies Reklāmdevējam mijiedarbības ar trešajām pusēm rezultātā. kas izriet no ContIevietots uzņēmumu tīklā.

6. Atteikšanās no garantijām/riska uzņemšanās; Saistību ierobežojums.

6.1. ATRUNA PAR GARANTIJĀM/RISKA UZŅĒMUMIEM. REKLĀMĒTĀJS SKAIDRI PIEKRĪT, KA REKLĀMĒTĀJS IZMANTO UZŅĒMUMA NODROŠINĀTOS PAKALPOJUMUS. SOLE UN EKSKLUZĪVAIS RISKS. PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI TĀDI, KAS IR, AR VISĀM KĻOJUMIEM” UN „KĀ IR PIEEJAMS”. UZŅĒMUMS SKAIDRI ATRAIDAS NO VISĀM VEIDA GARANTIJAS, KASETHER TIEŠA VAI NETIEŠA, IESKAITOT, BEZ IEROBEŽOJUMIEM, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM, KVALITĀTI, NOSAUKUMU UN PĀRKĀPUMU, LIKUMĀ NODROŠINĀTAJĀ MAKSIMĀLĀ MĒRĀ. UZŅĒMUMS NEGARANTĒ, KA PAKALPOJUMI ATBILST REKLĀMĒTĀJA PRASĪBĀM VAI KA PAKALPOJUMS BŪS NETRAUCĒJUMI, LAICĪGI, DROŠI VAI BEZ KĻŪDĀM; UZŅĒMUMS NEIEDZ GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTIEM, TĀ VIETNES SKATĪTĀJIEM VAI LIETOTĀJIEM, DARBĪBAS VAI ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDAS INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTI VAI UZticamību. JEBKURĀ PROGRAMMATŪRĀ, APARATŪRA VAI PAKALPOJUMI TIKS LABOTI. REKLĀMĒTĀJS IZPROTAS UN PIEKRĪT, KA JEBKĀDA MATERIĀLA UN/VAI DATU IZMANTOŠANA, KAS LEJUPIELĀDĒTIE VAI CITĀDI IEGŪTA, LIETOJOT PAKALPOJUMU, IR REKLĀMĒTĀJA PĒC REKCĒCIJAS UN REKLĀMA, RISKU. SOLELY ATBILD PAR JEBKĀDIEM SAVAS DATORSISTĒMAS BOJĀJUMIEM VAI DATU ZAUDĒJUMIEM, KAS RASINĀJĀS ŠĀDA MATERIĀLA UN/VAI DATU LEJUPIELĀDE. UN TURPMĀK REKLĀMA IZDEVĒJS ARĪ PIEKRĪT, KA JEBKURĀ VIETĀ UZŅĒMUMA TĪKLĀ ATRODAS JEBKURĀ VIETĀ UZŅĒMUMA TĪKLĀ, KĀ TĀRĒJĀ REKLĀMĀ. SOLELY ATSKAITE RAKSTA AUTORU VIEDOKĻUS. REKLĀMĒTĀJS AR ŠO PIEKRĪT, KA JEBKĀDA PALAUCE UZ RAKSTIEM IR SOLELY AN REKLĀMĒTĀJA LĒMUMS UN REKLĀMĒTĀJS TURPMĀK PIEKRĪT ATTEIKTIES NO JEBKĀDĀM ATBILDĪBAS PRASĪBĀM, KAS VAR RAŠĀS NO REKLĀMĒTĀJA LĒMUMA IEVĒROT JEBKURU PADOMU, KAS VAR BŪT CONTAINED JEBKUROS RAKSTOS.

6.2. SAISTĪBU IEROBEŽOJUMI. (REKLĀMĒTĀJS APPROTAS UN PIEKRĪT, KA PIEMĒROJAMĀ LIKUMĀ ATĻAUTAJĀ MAKSIMĀLĀ MĒRĀ UZŅĒMUMU GRUPA NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM REKLĀMĒTĀJAM VAI JEBKURAS PERSONAS ATBILDĪBAS ATBILDĪBAI. UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅA, UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA, UZŅĒMĒJDARBĪBAS INFORMĀCIJAS ZAUDĒJUMI UN CITI ĪPAŠI, PIEMĒRAS, SODĪGI, NETIEŠI, NEJAUŠI VAI IZSEKOTI ZAUDĒJUMI VAI JEBKĀDI CITI MAKSĀLIE ZAUDĒJUMI, KAS SAISTĪTI AR PAKALPOJUMU LĪDZ JEBKĀRĀ. PALAUCĪBAS UZ UZŅĒMUMA TĪKLĀ IUBLIKTIEJIEM RAKSTIEM VAI UZŅĒMUMA IZMANTOŠANAI PROGRAMMATŪRAS, APARATŪRAS VAI TELEKOMUNIKĀCIJAS LĪDZEKĻU IZMANTOŠANAI, SNIEDZOT PAKALPOJUMU REKLĀMĒTĀJAM, PAT JA UZŅĒMUMS IR TIEK IETEIKTS CITĀDI IESPĒJAMĀ. BOJĀJUMI. REKLĀMĒTĀJS ATZĪST, KA IEPRIEKŠĒJAIS TEIKUMS ATSKAIDRO INFORMĒTU, BRĪVPRĀTĪGU PUSES RISKU (ZINĀMU UN NEZINĀMU), KAS VAR PASTĀVĒT SAISTĪBĀ AR ŠO VĀRTAS VĀRTAS DARBĪBAS DAĻU LĪGUMU. PUSES TIKA SARUNAS UN TO PIENOJAS ŠĪ LĪGUMA EKONOMISKIE VAI CITI NOSACĪJUMI, ATTIECĪBĀ UZ ŠĀDU BRĪVPRĀTĪGU RISKA SADALĪŠANU. JEBKURĀ GADĪJUMĀ, VISAS UZŅĒMUMA ATBILDĪBAS ATTIECĪBĀ UZ JEBKURĀM ŠĀ LĪGUMA NOTEIKUMIEM KOPĒJĀ KOPĀ TIEK IEROBEŽOTAS KOPĀ LĪDZ NE VAIRĀK KĀ DESMIT DOLĀRIEM (10.00 USD). JO DAŽI ŠTATI UN JURISDIKCIJĀS NEATĻAUJ ATBILDĪBAS IZSLĒGŠANU VAI IEROBEŽOJUMU, IEPRIEKŠ MINĒTAIS IEROBEŽOJUMS VAR NEPIEMĒROT.

7. Uzņēmuma kā tiešsaistes pakalpojumu sniedzēja loma.

7.1. Reklāmdevējs piekrīt, ka Reklāmdevējs ir sava C izveidotājs un producentsontent un ir solir atbildīgs par jebkuru Contkas ir ievietots vienā vai vairākās uzņēmuma tīkla tirdzniecības vietās un uzņemas visas saistības, kas saistītas ar Contkā aprakstīts citur šajā Līgumā.

7.2. Puses atzīst un piekrīt, ka Uzņēmums darbojas kā trešo pušu reklāmdevēju un/vai lietotāju komunikācijas veicinātājs. Uzņēmums neražo, neprojektē vai citādi nenodrošina nekādus contsaviem reklāmdevējiem. Tādējādi puses atzīst un vienojas, ka Uzņēmums tiks uzskatīts par tiešsaistes pakalpojumu sniedzēju (“OSP”) un arī par interaktīvo datoru pakalpojumu. Nekas contturpmāk minētie noteikumi tiek interpretēti kā atteikšanās no tiesībām šajā sakarā. Reklāmdevējam ir jāpaziņo un jāievēro piemērojamās paziņošanas procedūras, kā arī jāpiekrīt, ka uzņēmums izmantos un pilnībā gūs labumu no piemērojamajiem drošās zonas noteikumiem, kā arī imunitāti, atbildības ierobežojumiem, labā samariešu aizsardzību un citiem noteikumiem, kas attiecas uz interaktīvā datora nodrošinātājiem un lietotājiem. Pakalpojumi, kas noteikti piemērojamos tiesību aktos, un visi līdzīgi paziņojumi un citi noteikumi, kas ierobežo vai citādi norobežo OSP un interaktīvo datoru pakalpojumu sniedzēju vai lietotāju atbildību saskaņā ar jebkuras jurisdikcijas tiesību aktiem, kas var tikt piemēroti, kuros Reklāmdevējs vai Reklāmdevēja pilnvarotie izvēlas celt jebkuru prasību. pret Uzņēmuma Grupu vai jebkuru Uzņēmuma cesionāru vai apakšlicences devēju, kuram saskaņā ar šo Līgumu ir piešķirtas Uzņēmumam tiesības.

7.3. Reklāmdevējs atzīst savu atbildību par tā aprūpē esošo nepilngadīgo personu piekļuvi kaitīgam vai neatbilstošam materiālam. Reklāmdevējs piekrīt neļaut nepilngadīgajiem skatīt šādus contun Reklāmdevējs piekrīt veikt atbildīgus pasākumus, lai novērstu to. Ir pieejami daudzi komerciāli tiešsaistes drošības filtri, kas var palīdzēt lietotājiem ierobežot nepilngadīgo piekļuvi kaitīgam vai nepiemērotam materiālam. Ar šo reklāmdevējs tiek informēts, ka tas var izpētīt šādus pakalpojumus tādās vietnēs kā: https://www.fosi.org/good-digital-parenting/ , https://www.rtalabel.org/ https://www.parentalguidance.org, starp citiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Uzņēmums nesniedz nekādus apliecinājumus un negarantē nekādus produktus vai pakalpojumus, kas minēti šādās vietnēs, un Uzņēmums iesaka Reklāmdevējam veikt atbilstošu pārbaudi pirms tiešsaistes filtra iegādes vai uzstādīšanas. Reklāmdevējs piekrīt veikt īpašus pasākumus, lai nepieļautu, ka nepilngadīgie skatās contuzņēmuma tīklā, ja Reklāmdevēja datoram vai mobilajai ierīcei var piekļūt nepilngadīga persona. Visbeidzot, Reklāmdevējs piekrīt, ka, ja tas ir nepilngadīga bērna vecāks vai aizbildnis, Reklāmdevējs, nevis uzņēmums, ir atbildīgs par jebkādu vecuma ierobežojumu saglabāšanu.ontUzņēmuma tīklā, lai Reklāmdevēja bērni vai aizbilstami tos neparādītu vai tiem piekļūtu.

7.4. Reklāmdevējs atzīst un saprot, ka Uzņēmums darbojas kā Interaktīva datorpakalpojuma sniedzējs. Tādējādi uzņēmums ir imūns pret prasībām, kas izriet no C publicēšanas vai pārsūtīšanas, un nevar būt atbildīgs par tām.ontReklāmdevēju un trešo pušu Uzņēmums šādus nerada contun nav atbildīgs par tādu trešo pušu piezīmju vai paziņojumu publicēšanu, kas var neapšaubāmi sasniegt līmeni, par kuru saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem var ierosināt lietu, tostarp, bet ne tikai, tāda materiāla publicēšanu, kas varētu tikt uzskatīts par apmelojošu vai pārkāpjošu. privātuma vai publicitātes tiesības. Ņemiet vērā, ka likums atļauj Uzņēmumam noņemt vai bloķēt jebkuru conttiek uzskatīts par aizskarošu, apmelojošu, piedauzīgu vai citādi pārkāpj Uzņēmuma politiku, neietekmējot Uzņēmuma kā interaktīva datoru pakalpojuma sniedzēja statusu.

8. Publicēšanas standarti

8.1 Uzņēmums nekad nepublicē reklāmu content par, kā arī nepieņem reklāmu contno jebkuras personas, kas jaunāka par 18 gadiem.

Uzņēmums nekad nepublicē attēlus vai video ar Reklāmdevēju, kas uzņemts pirms reklāmdevēja 18. dzimšanas dienas.

Uzņēmums nekad neļauj Reklāmdevējam reklamēt, ieteikt vai likt domāt, ka viņš ir jaunāks par 18 gadiem (pat ja Uzņēmumam ir pierādījums, ka reklāmdevējs faktiski ir vismaz 18 gadus vecs).

Reklāmdevējiem nav atļauts reklamēt sevi, izmantojot īpašības vārdus, ar kuriem varētu raksturot personu, kas jaunāka par 18 gadiem.

8.2 Uzņēmums nav šīs trešās puses izveidotājs vai īpašnieks. contun neiesaka vai nesniedz nekādus contnodot trešajām pusēm. Uzņēmums neīsteno reklāmdevēju intelektuālā īpašuma tiesības, jo reklāmdevēji saglabā visas tiesības un īpašumtiesības uz c.onttie nodrošina, izņemot ierobežotu licenci, kas uzņēmumam piešķirta saskaņā ar Reklāmdevēja līgumu, lai uzņemtu savu content.  

Uzņēmums ir vienkārši izdevējs, nevis acontpakalpojumu sniedzējs. Iesniegtie materiāli, kas atbilst mūsu publicēšanas standartiem un kvalitātes nodrošināšanas prasībām, tiek publicēti bez Uzņēmuma darbinieku līdzdalības.

Uzņēmums nepublicēs tekstu, kas varētu tikt uzskatīts par seksuāli divdomīgu vai izteiktu solicits vai var tikt nepareizi interpretēts kā solmudināšana vai iesaistīšanās jebkādā pretlikumīgā rīcībā vai uzvedībā.  

Uzņēmums ievēro ASV likumus; jūsu reklamēšanas vieta nenosaka, kuri likumi attiecas uz jūsu reklāmu.

Uzņēmums nepublicēs nevienu diskriminējošu, aizskarošu vai citādi nepiemērotu tekstu.

Uzņēmums nepublicēs tekstu, kas pārkāpj neviena cita pieaugušo nozares uzņēmuma, produkta, personas vai pakalpojuma autortiesības, preču zīmes vai intelektuālā īpašuma tiesības.

Reklāmdevēji nedrīkst ievietot nekādas atsauces vai saites, hipersaiti vai URL uz trešās puses vietnēm.

Reklāmdevēji nevar publicēt draudus citiem reklāmdevējiem vai skatītājiem.

Viss sludinājuma teksts jāiesniedz un jāpublicē angļu valodā.

Uzņēmums pieprasa, lai Reklāmdevēji iesniedz savu tekstu tieši tādā veidā, kādā viņi vēlas to attēlot savā sludinājumā.  

REKLĀMĒTĀJA KONTS TIKS SLĒGTS, JA VIŅŠ IESNIEGS TEKSTU, KAS PĀRKĀPAS ASV TIESĪBU AKTI UN/VAI SOLICITS NELEGĀLIE PAKALPOJUMI.

8.3 Uzņēmums nepublicēs attēlus, kas varētu tikt nepareizi interpretēti solmudināšana vai iesaistīšanās jebkādā pretlikumīgā rīcībā vai uzvedībā.

Nevar publicēt attēlus, kuros attēlotas ūdenszīmes ar saitēm, hipersaitēm vai URL.

Uzņēmums nepublicēs attēlus, kas norāda, liek domāt vai tikt nepareizi interpretēti, liekot domāt, ka Reklāmdevējs ir jaunāks par 18 gadiem.

Uzņēmums nepublicēs nekādus reklāmdevēja attēlus, kas uzņemti pirms reklāmdevēja 18 gadu vecuma.

Uzņēmums nepublicēs attēlus, kas ir diskriminējoši, aizskaroši vai citādi nepiemēroti.

Uzņēmums nepublicēs attēlus, uz kuriem attiecas Savienoto Valstu kodeksa 18. sadaļas 2257. sadaļa.

Uzņēmums pieprasa Reklāmdevējiem iesniegt savus attēlus tieši tādā veidā, kādā viņi vēlas tos attēlot savā reklāmā.

8.4 Uzņēmums nepublicēs nevienu videoklipu, kas varētu tikt uzskatīts par seksuāli divdomīgu vai izteiktu solicits vai var tikt nepareizi interpretēts kā solmudināšana vai iesaistīšanās jebkādā pretlikumīgā rīcībā vai uzvedībā.

Uzņēmums nepublicēs video, kas ir garāks par 3 minūtēm.

Uzņēmums nepublicēs nevienu video, kas ir diskriminējošs, aizskarošs vai citādi nepiemērots.

Uzņēmums nepublicēs nevienu videoklipu, uz kuru attiecas Savienoto Valstu kodeksa 18. sadaļas 2257. sadaļa.

Uzņēmuma video publicēšanas politika atbilst Uzņēmuma fotoattēlu publicēšanas politikai.

9. Dokumenti

9.1. Ja kāda iemesla dēļ rodas šaubas, ka Reklāmdevējs ir vecāks par 18 gadiem (reklāmdevēja ķermeņa īpašību izskats, teksts, kas norāda vai atsaucas uz to, ka reklāmdevējs, iespējams, ir jauns, utt.), Reklāmdevējam var pieprasīt iesniegt neizpludināts, neapgriezts vai citādi netraucēts sejas attēls.

9.2. Reklāmdevējiem ir iespēja par tiem kļūt RubPage dalībnieks, kas ir tikai etiķete.

 

10. Dažādi noteikumi.

10.1 Visi Contun citu informāciju, ko Reklāmdevējs sniedz Uzņēmumam, puses neuzskata par konfidenciālu nekādiem nolūkiem. Neatkarīgi no kaut kā contŠajā Līgumā noteikto, Uzņēmums var savā solpēc saviem ieskatiem atbildēt uz pamatotiem Reklāmdevēja informācijas pieprasījumiem, whethformāli vai neformāli. Uzņēmumam nav pienākuma pretoties vai iebilst pret šādiem pieprasījumiem vai paziņot par šādiem pieprasījumiem Reklāmdevējam pirms jebkādas atsaucīgas informācijas sniegšanas.

10.2. Katra puse apliecina un piekrīt, ka tā ir pilnībā izlasījusi un sapratusi šo Līgumu, un tai ir bijusi iespēja pirms tā pieņemšanas sazināties ar juridisko konsultantu pēc savas izvēles. Šis līgums contir viss līgums starp Reklāmdevēju un Kompāniju par tālāk aplūkoto priekšmetu. Šis Līgums aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās, rakstveida un apliecinājumus, un to var grozīt tikai pēc Uzņēmuma brīdinājuma. Šis Līgums ir saistošs un ir izdevīgs pusēm un to attiecīgajiem mantiniekiem, personīgajiem pārstāvjiem, tiesību pārņēmējiem un tiesību pārņēmējiem. Lai gan Uzņēmums var nodot vai piešķirt šo Līgumu, Reklāmdevējs to nedrīkst nodot vai piešķirt.

10.3. Reklāmdevējs piekrīt, ka gadījumā, ja kāds no noteikumiem contŠajā Līgumā ietvertie noteikumi jebkāda iemesla dēļ tiks uzskatīti par spēkā neesošiem, nelikumīgiem vai neizpildāmiem jebkādā ziņā, šāda spēkā neesamība, nelikumība vai neizpildāmība neietekmē nevienu citu šī Līguma noteikumu, un šis Līgums tiek interpretēts tā, it kā šāds nederīgs, nelikumīgs vai neizpildāms noteikums. (s) nekad nav iekļauti.

10.4. Reklāmdevējs piekrīt, ka būvniecības nolūkos šis Līgums tiek uzskatīts par sagatavotu gan Reklāmdevēja, gan Uzņēmuma puses. Jebkādas neskaidrības un/vai nekonsekvences netiek interpretētas par labu vai pret nevienai no šī līguma pusēm.

10.5. Reklāmdevējs piekrīt, ka jebkurā tiesiskā darbībā, kas izriet no šī Līguma, dominējošajai pusei ir tiesības uz saprātīgu advokāta honorāru un izmaksām, tostarp advokāta honorāriem par apelāciju.

10.6. Puses vienojas, ka šo Līgumu regulē un interpretē Šveices tiesību akti. Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas piemērošana ContStarptautiskajai preču tirdzniecībai ir nepārprotami izslēgts. Ja starp pusēm rodas strīds, kas izriet no šī Līguma vai ir citādi saistīts ar to, puses tiekas un godprātīgi apspriežas, lai mēģinātu atrisinātsolve strīds. Ja puses nespēj resolve strīdu tiešu vai neoficiālu sarunu ceļā, pēc tam kā puses solemethod of resolŠāda strīda gadījumā strīdu galīgi izšķir saskaņā ar Cīrihes Tirdzniecības palātas šķīrējtiesas noteikumiem vienam šķīrējtiesnesim, kurš ir zinošs interneta un e-komercijas strīdos un kurš ir iecelts saskaņā ar minētajiem noteikumiem. Tiesvedība notiek Cīrihē un norisinās angļu valodā, izņemot prasības, par kurām ir pienācīgi lūgts tiesas nolēmums, kurām ir jābūt kompetentas jurisdikcijas tiesā, kas atrodas Cīrihē.

Šķīrējtiesnesim nav tiesību piespriest nekādus soda vai attaisnojošus zaudējumus; apliecināt grupas prasību; pievienot jebkuras puses; mainīt vai ignorēt šī Līguma noteikumus; un tiem ir saistoši regulējošie un piemērojamie tiesību akti. Šķīrējtiesnesim ir jābūt advokātu kolēģijas loceklim un jāspēj parakstīt neitralitātes zvērestu. Šķīrējtiesnesis trīsdesmit (30) dienu laikā no šķīrējtiesas procesa pabeigšanas sniedz rakstisku atzinumu, kurā izklāsta visus būtiskos faktus, kā arī sava lēmuma pamatojumu. Šķīrējtiesneša lēmums vai spriedums ir galīgs un pusēm saistošs. Jebkurš šķīrējtiesas lēmums var tikt pieņemts kā spriedums vai rīkojums jebkurā kompetentās jurisdikcijas tiesā. PUSES AR ŠO ATKĀBOS no JEBKĀDĀM TIESĪBĀM, TO VARBŪT BŪS IZTIESĀ ATTIECĪBĀ UZ ŠĶĒRĒJSTRĀDES PRASĪBĀM.

10.7. Nevienas puses atteikšanās no saistību nepildīšanas netiks uzskatīta par atteikšanos no iepriekšējas vai vēlākas citu šī Līguma noteikumu nepildīšanas.

10.8. Izņemot Reklāmdevēja pienākumu maksāt nodevas noteiktajā termiņā, neviena no pusēm nebūs atbildīga par šī Līguma noteikumu pārkāpumiem vai saistību nepildīšanu jebkādas kavēšanās vai neizpildes dēļ, kā noteikts šajā Līgumā. par jebkuriem iemesliem vai apstākļiem, kas ir ārpus šīs puses saprātīga rakstura. control un ka šāda puse nespēj pārvarēt, veicot komerciāli saprātīgu rūpību, tostarp, bet bez ierobežojumiem, Dieva darbības; karš, dumpis, embargo, civilas vai militāras varas akti vai terorisms; ugunsgrēks, plūdi, zemestrīces, viesuļvētras, tropiskās vētras vai citas dabas katastrofas; Šķiedru griezumi; streiki vai transporta, iekārtu, degvielas, enerģijas, darbaspēka vai materiālu trūkums; telekomunikāciju vai informācijas pakalpojumu infrastruktūras kļūme; uzlaušana, datu drošības pārkāpums, SPAM, tīkla pārslodze vai jebkura datora, servera vai programmatūras kļūme. Ja notiek kāds nepārvaramas varas notikums, ietekmētā puse nekavējoties rakstiski paziņos otrai pusei un pieliks komerciāli pamatotas pūles, lai mazinātu notikuma ietekmi.

10.9. Attiecības starp uzņēmumu un reklāmdevēju saskaņā ar šo Līgumu ir neatkarīgas contneviens no otras puses partneris, franšīzes devējs, franšīzes ņēmējs, brokeris, darbinieks, darbinieks, aģents vai pārstāvis nekādā gadījumā nedrīkst būt un nepārstāvēt sevi kā partneri. Nevienai pusei netiek piešķirtas nekādas tiesības vai pilnvaras uzņemties vai radīt jebkādas saistības vai atbildību, tiešas vai netiešas, citas puses vārdā vai vārdā vai jebkādā veidā saistīt citu pusi, kas pārsniedz saistības, ko rada šis Līgums. .

10.10. Katrai pusei ir tiesības izbeigt šo Līgumu iemesla dēļ, kura pamatā ir šī Līguma pārkāpums, nekavējoties par to rakstiski paziņojot otrai pusei. Katra puse var izbeigt šo Līgumu bez iemesla, desmit (10) dienas iepriekš paziņojot otrai pusei. Tomēr jebkura Reklāmdevēja veiktā atcelšana izraisīs visas Reklāmdevēja nodrošinātās Conttiek noņemta no uzņēmuma tīkla publiski pieejamām vietnēm, ievērojot to saglabāšanu arhivēšanai, contfaktiskiem vai juridiskiem nolūkiem saskaņā ar 3.5. sadaļu. Nē contReklāmdevēja nodrošinātais līgums tiek atgriezts pēc darbības pārtraukšanas. Reklāmdevēja darbības pārtraukšanas gadījumā vai uzņēmuma darbības pārtraukšanas gadījumā nekādi maksājumi netiek atgriezti vai atmaksāti. Izņemot šeit paredzētos gadījumus, pušu attiecības izbeidzas.

10.11. Visi paziņojumi (piem., saskaņā ar 3.5. vai 8.10. sadaļu) Uzņēmumam ir jānosūta Uzņēmumam, izmantojot šo veidlapu: https://t.me/RubPage un tērzēšanas sadaļā jums jāpievērš uzmanība “Juridiskām”.

10.12. Lai izvairītos no šaubām, ciktāl kompensācija vai atbrīvošana tiek sniegta par labu Uzņēmumam vai uzņēmuma labā, šāda kompensācija vai atbrīvošana attiecas uz Uzņēmuma aģentiem, saistītajiem uzņēmumiem, darbiniekiem, amatpersonām, direktoriem, akcionāriem, advokātiem, pārdevējiem, contrektori, priekšteči, pēcteči un pilnvarotie.

10.13. 1., 2.1.–2.4., 2.6.–2.12., 2.14., 3.2.–3.8. un 4.–10. sadaļa, visi Reklāmdevēja apliecinājumi, garantijas un atlīdzināšanas pienākumi, kā arī visas sadaļas, kuras pēc savas būtības paliktu spēkā, paliek spēkā arī pēc darbības pārtraukšanas vai termiņa beigām. šo Līgumu jebkāda iemesla dēļ.

Svarīgi!

Neatkarīgi no kaut kā contŠajā Līgumā vai citur, Uzņēmums vienmēr patur tiesības savā sole rīcības brīvība pieprasīt personu apliecinošus dokumentus, pieprasīt fotoattēlus verifikācijas nolūkos, pārbaudīt reklāmdevēju vecumu, pārbaudīt to reklāmdevēju vecumu, kuri fotoattēlu uzņemšanas laikā ir redzami visos fotoattēlos, noraidīt Contmainīt cenas un/vai cenu noteikšanas modeli, un/vai mainīt reklāmas kategorijas un politikas attiecībā uz šādām kategorijām, kā arī pārdot, nodot vai piešķirt kādu vai visus Reklāmdevēja datus un informāciju, tostarp, bez ierobežojuma, personu identificējošu informāciju. kā šāds termins ir plaši interpretēts un definēts (turpmāk “PII”) un/vai nodrošināt to trešajai pusei un visiem priekštečiem, tiesību pārņēmējiem un tiesību pārņēmējiem bankrota, sanācijas vaisolvai ja Sabiedrība vai visi vai būtiski visi Sabiedrības aktīvi tiek iegūti Sabiedrības pārdošanas, apvienošanas vai citādas reorganizācijas rezultātā saskaņā ar šo Līgumu – šī pilnvara un atļauja izdzīvot pēc šī Līguma izbeigšanas vai termiņa beigām. Ciktāl Reklāmdevējs nepiekrīt cenu noteikšanas vai cenu noteikšanas modeļa vai pakalpojumu opciju izmaiņām, Reklāmdevējs var lauzt šo Līgumu un turpmāk vairs neizvietot sludinājumus.

TĀPĒC puses ar šo piekrīt iepriekš izklāstītajiem noteikumiem.

/s/ Uzņēmums

/s/ Reklāmdevējs