TIESĪBU IZSLĒGŠANAS CEĻVEDIS

Rubpage neievāc un neprasa no šīs vietnes lietotājiem nekādas valdības izdotas identifikācijas veidlapas. Informācija, ko šī vietne apkopo, ir ierobežota ar lietotāja IP adresi, kas tika iegūta reģistrācijas laikā. Ja mēs izpaužam lietotāja un/vai reklāmdevēja informāciju, mēs to darām solsaskaņā ar mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un piemērojamiem tiesību aktiem. Ja esat valsts amatpersona, kas ir pilnvarota vākt pierādījumus saistībā ar oficiālu izmeklēšanu vai tiesvedību, varat contrīkojieties pie mums: atbalsts @rubpage. Ar (Tema rindiņā lūdzu ierakstiet “PABŪTE”). Ja notiek cilvēku tirdzniecība, bērnu izmantošana vai cita ārkārtas situācija, lūdzu, izmantojiet mūsu e-pasta adresi un temata rindiņā ierakstiet “Ārkārtas pieprasījums”. Mēs paturam tiesības jebkurā gadījumā pieprasīt formālu procesa izsniegšanu, un nekas contšeit noteiktais nozīmē atteikšanos no procesa izsniegšanas vai piekrišanas jurisdikcijai tiesās ārpus Šveices.